De Lesinhoud

Tijdens de lessen komen de volgende aspecten aan bod. Ze worden hier afzonderlijk opgesomd maar vormen in de muziek – en dus ook in de lessen – een geheel.

Horen en luisteren

Muziek beleef je op de allereerste plaats met je oren. Daarom is het leren luisteren en op het gehoor spelen het startpunt van de lessen die ik geef. Elke beginner heeft eerst een auditieve periode waarin noten lezen nog niet aan de orde is.

Dit kan je verbazing wekken, vandaar een korte uitleg: Vergelijk het met leren praten. Kinderen leren dat door de stem van hun ouders na te doen. Ze kunnen al heel goed praten op het moment dat ze beginnen met lezen en schrijven. Iedereen vindt dat vanzelfsprekend: stel je voor dat je eerst moet kunnen lezen om te leren praten! Dat geldt ook voor muziek maken. Er zijn mensen die prachtig piano kunnen spelen en geen noten kunnen lezen.

Beginners

Tijdens de eerste lessen ga je de piano verkennen en 'uit je hoofd' spelen. Je hebt in je leven al heel wat muziek gehoord en opgeslagen. Dat kunnen liedjes zijn maar ook ritmes. Je leert nu hoe je naar die innerlijke muziek kunt luisteren en die vervolgens op de piano spelen. Ook leer je improviseren. Als je daar al handig in bent geworden ga je de muziek die je kunt spelen opschrijven. Zo leer je letterlijk spelenderwijs noten lezen.

mensen spelen piano

Gevorderden

Het 'op het gehoor spelen' blijft een lesonderdeel ook als je al goed van het blad kunt lezen. Je leert horen welke akkoorden je kunt gebruiken om een liedje te begeleiden. In improvisaties hoor je het vervolg van de zin die je aan het spelen bent al voor je uitrollen. Terug naar boven

Techniek

Techniek is de vaardigheid van handen en armen om je pianospel zo te laten klinken als je bedoelt.

Met een goede techniek heb je geen belemmeringen wat betreft snelheid, regelmaat en dynamiek (=toonsterkte). Ik gebruik meestal de serie ‘A dozen a day’ van Edna Mae Burnam om je techniek stap voor stap te ontwikkelen. Voor je specifieke problemen heb ik tal van oefeningen en ideeën.

Vrijwel alles is te leren (een beetje afhankelijk van de leeftijd waarop je begonnen bent met pianospelen en heel erg afhankelijk van de energie die je er in steekt) als je het juiste inzicht (‘waarom lukt me dit niet?’) in een technisch probleem hebt.

Inzicht

Algemene muziekleer Al spelend leer je noten lezen, muziektermen interpreteren, intervallen horen, ritmes noteren en kruizen, mollen en rusten begrijpen. Gewoon omdat ze in de les vaak ter sprake komen.

piano les

Harmonieleer De kennis van toonsoorten en samenklanken die zich binnen die toonsoorten afspelen heet harmonieleer. Kennis van akkoorden en het waarom van akkoorden bevordert je begrijpen van muziek. In de praktijk werken we hieraan door o.a.

 • toonladders en akkoorden te kennen en te spelen
 • cadenzen te spelen
 • akkoorden bij liedjes te zoeken
 • toonsoorten en akkoorden te herkennen in stukken
 • te improviseren op akkoordenschema’s (zoals bijvoorbeeld een bluesschema)

Vormanalyse Muziek heeft altijd vorm; een begin, een einde en ook wat daartussen zit is geordend. Als je de vorm van een stuk inziet speel je begrijpend en gemakkelijker. Vanaf het eerste begin zijn we bezig met hoe een liedje, een zin, een heel stuk in elkaar zit.

Sightreading Sightreading is de kunst van het vlot muziek lezen. Hierbij lees je niet alleen de noten, maar je interpreteert ze ook. Je ziet verbanden en onderscheidt zinnen. En je hoort – innerlijk – hoe de muziek klinkt. Je bent (kosteloos) welkom om 1 kwartier voordat de les begint de techniek van sightreading te oefenen. Wanneer de les begint geef ik je dan nog enkele tips die je verder kunnen helpen.

Creativiteit

Waarom zou je alleen bezig zijn met muziek die door anderen is bedacht?

Improvisatie Improviseren is muziek verzinnen op het moment dat je speelt. Als je het gespeeld hebt zou je het niet nog eens precies zo kunnen spelen. Je kunt

 • vrij improviseren: lukraak wat verzinnen
 • improviseren op een thema: aan bestaande muziek veranderingen aanbrengen
 • improviseren in een bepaalde vorm
 • improviseren op een akkoordenschema

Improvisatie is op verschillende manieren nuttig in je leerproces:

 • je kunt zonder leesbelemmering lekker met de piano bezig zijn
 • om lastige passages in een stuk beter te begrijpen kan het helpen als je op zo’n passage gaat improviseren
 • een technisch probleempje kun je aanpakken door er een improvisatie van te maken. Zo raak je er op een speelse manier mee vertrouwd.
tom

Compositie Componeren is een proces van muziek opschrijven, overwegen, corrigeren en herschrijven tot je een resultaat hebt waar je tevreden mee bent. Het begint als improviseren, maar daarna komen de puntjes op de i. Zelf componeren leert je geschreven muziek beter begrijpen.

Studeren

Je kunt alleen piano leren spelen door het te doen. Thuis, aan je eigen piano. Studeren betekent niet dat je een stuk net zo vaak speelt tot je het kunt; dat is tijdrovend, onpraktisch en vaak ook frustrerend. Als je met beleid studeert kun je met weinig tijd en met plezier tot resultaten komen. Ik leer je hoe je jezelf doeltreffend kunt coachen.